Ecarsis Aydınlatma Metni

ENVEPO TİCARET A.Ş.

ECARSİS MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVVK”) kapsamında, ENVEPO Ticaret A.Ş. (“ŞİRKET”) ile aranızda kurulmuş bulunan Ecarsis Satış Sözleşmesi çerçevesinde Şirketimize sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerinizin nasıl işlendiği ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Şirketimizle olduğunuz kişisel verilerinizi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 2918 sayılı Karayolları  Trafik Kanunu, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu vb. (“Mevzuat”) çerçevesindeki yükümlülüklerimiz gereği, kaydetmekte, saklamakta ve KVKK’da belirtilen şekil ve usullerde işlemekteyiz.

Bu çerçevede Şirketimize sağlamış olduğunuz Kişisel Verileriniz aşağıdaki işlemlere tabi tutulabilmektedir;

Veri Kategorisi

Veri Çeşitleri

Veri İşleme Amacı ve Şekli

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Şekli

Kimlik Bilgileri

Ad-soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, imza bilgisi, SGK numarası, ehliyet bilgisi,

Fatura bilgisi, Vergi levhası, İmza Sirküsü, Firma Yetkili İsmi, E-posta Adresi

Sözleşmenin Kurulması ve İfası,

Mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek

Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması,

Finansal süreçlerin yürütülmesi (kiralama bedeli ödenmesi, fatura vb),

araç kiralama süresi dolarken mail ve SMS ile bilgilendirme sağlanması,

reklam ve iletişim kurmak amacıyla iletişim kurulması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması İçin Zorunlu Olması

KVKK m.5 f.1; Açık Rıza

 

 

Elektronik Veri Tabaninda ve Fiziksel Ortamda Saklama

İletişim Bilgileri

İş ve cep telefon numarası,adres bilgisi, gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek kişi telefon bilgisi, e-posta adresi,

Sözleşmenin Kurulması ve İfası,

Mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek

Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması,

Finansal süreçlerin yürütülmesi (kiralama bedeli ödenmesi, fatura vb),

araç kiralama süresi dolarken mail ve SMS ile bilgilendirme sağlanması,

reklam ve iletişim kurmak amacıyla iletişim kurulması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması İçin Zorunlu Olması

KVKK m.5 f.1; Açık Rıza

 

Elektronik Veri Tabaninda ve Fiziksel Ortamda Saklama

Sözleşme uygulaması kapsamında iletişim telefon, SMS ve/veya e-posta aracılığı ile sağlanmaktadır. Özellikle herhangi bir sözleşme İhlali veya şifre unutulması  gibi durumlarda e-posta ve/veya SMS ile bilgilendirme mesajları gönderilmektedir.

Mesleki Bilgiler

Sektör bilgileri, yapılan işin niteliğivb.

Sözleşmenin Kurulması ve İfası,

Mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek

Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması,

Finansal süreçlerin yürütülmesi (kiralama bedeli ödenmesi, fatura vb),

araç kiralama süresi dolarken mail ve SMS ile bilgilendirme sağlanması,

reklam ve iletişim kurmak amacıyla iletişim kurulması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması İçin Zorunlu Olması

KVKK m.5 f.1; Açık Rıza

 

 

Elektronik Veri Tabaninda ve Fiziksel Ortamda Saklama

Görsel ve İşitsel Veri  

Fotoğraf, kamera kayıt görüntüleri, sesli yanıt sistemi üzerinden ses kaydı

Sözleşmenin Kurulması ve İfası,

Mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek

Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması,

Finansal süreçlerin yürütülmesi (kiralama bedeli ödenmesi, fatura vb),

araç kiralama süresi dolarken mail ve SMS ile bilgilendirme sağlanması,

reklam ve iletişim kurmak amacıyla iletişim kurulması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve işyeri güvenliği İçin Zorunlu Olması

KVKK m.5 f.1; Açık Rıza

 

 

Elektronik Veri Tabaninda

Sesli yanıt sistemi üzerinden yaptığınız görüşmeler kayıt altına alınmakta ve söz konusu veriler sistemde  saklanmaktadır.

 

Mali Veriler

Finansal Bilgi, ödeme detayları, gecikmeler, icra takip ve borç bilgileri, banka bilgileri,

Sözleşmenin Kurulması ve İfası,

Mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek

Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması,

Finansal süreçlerin yürütülmesi (kiralama bedeli ödenmesi, fatura vb),

araç kiralama süresi dolarken mail ve SMS ile bilgilendirme sağlanması,

reklam ve iletişim kurmak amacıyla iletişim kurulması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması İçin Zorunlu Olması

KVKK m.5 f.1; Açık Rıza

 

Elektronik Veri Tabaninda ve Fiziksel Ortamda Saklama

 

 

 

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEME AMACIMIZ ve ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI

Ecarsis üzerinden sağladığınız kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanmakta ve yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Ecarsis sistemi üzerinden kullanıcı olarak kendiniz belirlediğiniz şifrelerde belli bir kriptolama yöntemi uygulanmakta ve bu şifre Şirketmiz dahil kimse tarafından tekrar çözümlenememektedir.

 

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, veya söz konusu işleme amacının ortadan kalkmasıyla, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizşn veri akışlarından/saklama ortamından çıkarılacaktır.

 

Yasalar ve ilgili taraflar (Müşteriler, Tedarikçiler, Çalışanlar vs.) karşısındaki yükümlülüklerimizi ifa etmek amacıyla, Şirketimize sağlayacağınız Kişisel Verileriniz; KVKK’da belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini veya diğer hukuki sorumlulukların yerine getirebilmesi amacıyla, listelenenler ile sınırlı kalmamak üzere,

ile paylaşılabilecektir.

 

Öte yandan veri saklama amacıyla Bulut sistemi üzerinden hizmet almamız durumunda, bulut sunucularının yurt dışında yer alması sebebiyle, Kişisel Verilerinizi yurt dışına aktarılabilmektedir. Bu durumda verileriniz Bulut sisteminde gerekli şifrelemelerle güvenli bir şekilde saklanmakta ve verilerin içeriğine şirketimiz dışında kimsenin erişimi bulunmamaktadır.

 

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında Şirketimize başvurarak;

gibi haklara sahipsiniz. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Şirketimize başvurmak isterseniz, Şirketimizin internet sitesinde www.ecarsis.com/iletisim adresinde bulunan Başvuru Formunu ve ilgili Aydınlatma Metnini kullanabilirsiniz.

 

İşbu aydınlatma metni hakkındaki görüş ve sorularınızı, [email protected]  adresine göndereceğiniz e-postalar aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

[email protected]

Her türlü sorularınız için lütfen bize yazın.

(0216) 594 75 00

Ecarsis Müşteri Hizmetleri Destek Hattı

Ecarsis Sosyal Medya


  • Varyap Meridian Business I Blok Kat. 5 Daire 70 Ataşehir / İstanbul
  • 0216 594 75 00
2019 © ecarsis.com Gizlilik Politikası Aydınlatma Metni Çerez Politikası Mesafeli Satış Sözleşmesi Teslimat ve İade ENVEPO YAZILIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ